Emniyet

Yeraltındaki yardımcı faaliyetler için makine ve ekipman, tüm yer altı çalışma teknolojisinin çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. İş güvenliği ve üretkenliğini artırmak, galeri renovasyonlarında kullanmak üzere, denetimleri, ayarlanması ve izlenmesi için tasarlanmıştır.

Bunlar - hazırlık ve üretim için tasarlanmış yardımcı makine ve ekipmanlar. Elektrikli ekipmanların güvenli bir şekilde taşınması, cevherin kırılması,  ve maden TH profilleri  yenilenmesi ve kesmesi  sağlayan ekipmanlar .