Safety

Maszyny i urządzenia do czynności pomocniczych w podziemiach są bardzo ważną i integralną częścią całej technologii robót podziemnych. Przeznaczone są do zwiększania bezpieczeństwa i produktywności pracy, do renowacji i utylizacji części wyposażenia chodnika podziemnego, a także do przeglądów prewencyjnych, regulacji i monitoringu części zespołów technologicznych