Mining

Maszyny i urządzenia przeznaczone do czynności bezpośrednio związanych z robotami ziemnymi i górniczymi. Są to systemy do bezpiecznej obsługi sprzętu elektrycznego, kruszarki do kruszenia i kierowania urobku na linie wydobywcze oraz systemy służące do renowacji lub ekologicznej utylizacji obudów i urządzeń kopalnianych.