Trackless

Maszyny i urządzenia na podwoziu kołowym i gąsienicowym zalicza się do grupy tradycyjnego sposobu transportu materiału i osób, nie tylko na powierzchni, ale i w kopalniach dołowych. Urządzenia te można zastosować tam, gdzie nachylanie wyrobisk górniczych nie przekracza 15°.