Dołowa linowa kolejka osobowa

maks. prędkość:
maks. nachylenie wyrobiska dołowego:
minimalny profil wyrobiska:

DLDOXF-XX

1,4 m/s
40°
10 m²