max. rychlost:
max. úklon důlního díla:
min. profil díla:

DLDOXF-XX

1,4 m/s
40°
10 m²