Trackless

Stroje a zařízení na kolovém a pásovém podvozku, patří mezi tradiční způsoby přepravy materiálu a osob nejen v povrchových, ale i hlubinných dolech. Tyto stroje je možno použít tam, kde úklony důlního díla nepřesahují 15°.