Závěsná dráha

Naše závěsné dráhy jsou určeny pro přepravu materiálu a pracovníků v dolech. Jsou určeny do prostor se sklonem max. ±40° v případě ozubnicové dráhy a ±30° u závěsných drah neozubených.

Důlní chodby je nutné opatřit betonovou, svorníkovou nebo ocelovou obloukovou výztuží. Úseky závěsné dráhy jsou opatřeny kloubovým spojem pro vzájemné spojení a zavěšení na chodbovou výztuž. Sestavují se jako dílky stavebnice.

Na závěsných drahách lze přepravovat materiál a pracovníky buď za pomoci vrátku a tažného lana, nebo pomocí závěsné lokomotivy dieselové, případně lokomotivy akumulátorové, schválené pro provoz na těchto konkrétních závěsných drahách.

Jednotlivé části závěsné dráhy vyhovují požadavkům stanoveným pro zařízení skupiny I, kategorie M2, a jsou bezpečné pro použití v podzemních částech dolů, kde je pravděpodobnost ohrožení metanem a hořlavým prachem.

min. poloměr horizont. oblouků:
min. poloměr vertikálních oblouků:
max. úklon tratě:
max. rychlost dopravy:

MPZD24F

4 m
8 m
± 40°
3 m/s

MPD24F

4 m
8 m
± 30°
3 m/s