Monorail

Systém závěsné jednokolejové dopravy je nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem dopravy osob, technologického a provozního materiálu v tunelech a důlních chodbách s případným výjezdem na povrch v úklonech do ±30°. Tento typ dopravy je plně autonomní s možností využití pro extrémní délky tunelů a chodeb v proměnlivých úklonných poměrech bez nutnosti změny konfigurace celé dopravní soupravy. Pro tažení břemen lze využít jak lanové, tak autonomní trakční prostředky.