Rail

Pozemní kolejová doprava je využívána v horizontálních podzemních dílech a tunelech, kde sklon nepřevyšuje 35 ‰ a profil díla je větší než 10m². Dále je využívána na povrchových pracovištích pro dopravu materiálu a osob. V případě, že jsou podzemní díla a tunely raženy horizontálně a předpokládaná délka využívání je plánována v horizontu let, je tento způsob dopravy nejefektivnější, nejkapacitnější a nejekonomičtější.