Mining and processing

Stroje a zařízení určené pro činnosti bezprostředně navazující na razicí a dobývací práce. Jedná se o systémy pro bezpečnou manipulaci s elektrickým zařízením, drtiče pro drcení a usměrňování těživa na odtěžovacích linkách a systémy sloužící k renovaci, či ekologické likvidaci důlní výztuže a výstroje.