Specializujeme se na přepravu osob, materiálu a veškerého důlního zařízení v úklonných nebo horizontálních důlních dílech. Jedná se o podpůrný proces v hornické terminologii označovaný jako pomocný transport. Díky našemu know-how a téměř 30leté praxi a získaným zkušenostem ve všech typech hlubinných dolů (s vertikální jámou, s úpadnicí, v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu a uhelného prachu, v nízkoprofilových důlních dílech, či v podmínkách vysoce agresivního důlního prostředí) jsme schopni zpracovávat projekty komplexního řešení různých druhů dopravních systémů.

Výsledkem naší práce je řešení důlního transportu, které zákazníkovi zajistí rychlou přepravu všeho, co je v dole pro zajištění plynulého a výkonného dobývacího procesu potřeba.

Díky našemu řešení zákazník získá optimalizovaný dopravní systém, ve kterém má přesný přehled, kolik transportních jednotek v dole pracuje a kde se nacházejí.

Důležitým kritériem pro zákazníka je také značné snížení nákladů na provoz.