Společnost FERRIT má bohaté zkušenosti v oblasti přípravy projektů kompletních systémů dopravy dle konkrétních potřeb daného pracoviště. Jsme schopni připravit projekt montáže závěsné dráhy a na základě potřeby zákazníka připravit projekt optimalizace logistiky – navržení optimálního dopravního systému pro transport požadovaného objemu materiálu za určitou dobu, včetně návrhu dopravních uzlů v dolech – překladišť, kde dochází k záměně jednoho typu transportu na druhý. Jako součást technického projektu připravíme i časové výpočty návazností dopravy, z čehož je pak zřejmá i potřeba počtu přepravních jednotek a tažných prostředků.

Normy v podzemí jsou v oblasti bezpečnosti velmi náročné a vzniká také potřeba bezpečného řešení skladování hořlavin a opravy strojů se spalovacími motory a hydraulickými rozvody. Pro tyto účely jsme připraveni zpracovat technický projekt depa lokomotiv, která jsou bezpečnými prostory pro provádění kontrol a oprav strojů, včetně skladu hořlavých látek.