Spółka FERRIT posiada bogate doświadczenia w zakresie przygotowywania projektów kompleksowych systemów transportu zgodnie z konkretnymi potrzebami danego miejsca pracy. Potrafimy przygotować projekt montażu kolejki podwieszanej i zgodnie z potrzebą klienta przygotować projekt optymalizacji logistyki – zaprojektowanie optymalnego systemu transportowego do przewozu wymaganego materiału przez określony czas, włącznie z projektem węzłów komunikacyjnych w kopalniach – miejsc przeładunku, w których dochodzi do zamiany jednego typu transportu na drugi. Jako część projektu technicznego przygotujemy również obliczenia czasowe dotyczące połączeń transportu, z czego wynika później zapotrzebowanie na jednostki transportowe i środki ciągnące.

Normy dołowe w zakresie bezpieczeństwa są bardzo wymagające i powstaje konieczność bezpiecznego przechowywania materiałów wybuchowych i naprawy maszyn z silnikami spalinowymi i rozdzielaczami hydraulicznymi. Do tych celów gotowi jesteśmy opracować projekt techniczny zajezdni lokomotyw, które jest miejscem bezpiecznym do wykonywania kontroli i napraw maszyn, wraz z magazynem materiałów palnych.