Optimization

System transportu dołowego jest jednym z najważniejszych procesów wspomagających główny proces wydobywczy kopalni. Jeśli niezbędny materiał nie zostanie dostarczony na czas i w wymaganej ilości do wszystkich wyrobisk, jeśli górnicy nie zostaną przewiezieni na swoje miejsca na czas, jeśli urobek nie będzie wydobywany w sposób ciągły z przodka do powierzchnię, w całym procesie wydobywczym wystąpi wiele przestojów, co negatywnie wpływa na wskaźniki ekonomiczne kopalni.

Gwarantujemy klientowi szybki zwrot inwestycji, a na etapie realizacji projektu optymalizacyjnego klient otrzyma również ekonomiczne studium zwrotu z inwestycji.