Optimization

Transportní systém dolu je jedním z nejdůležitějších podpůrných procesů hlavního dobývacího procesu dolu. Pokud není dopraven na všechna důlní pracoviště potřebný materiál včas a v požadovaném množství, pokud horníci nejsou včas dopraveni na svá pracoviště, pokud rubanina není kontinuálně odtěžována z porubů na povrch, dochází v celém důlním procesu k mnoha prostojům, které negativně ovlivňují ekonomické ukazatele dolu.

Rychlou návratnost vložených investic zákazníkovi vždy garantujeme a ve fázi zpracování projektu optimalizace zákazník obdrží i ekonomickou studii návratnosti investic.