Safety

Stroje a zařízení pro pomocné činnosti v podzemí jsou velmi důležitou a nedílnou součástí celé technologie podzemních prací. Jsou určeny pro zvýšení bezpečnosti a produktivity práce, pro renovaci a likvidaci některých částí výstroje podzemních chodeb a dále pro preventivní kontroly, seřizování a monitoring částí technologických celků.