Optymalizacja transportu

Specjalizujemy się w transporcie ludzi, materiałów oraz wszelkiego sprzętu górniczego poziomych oraz w wyrobiskach górniczych o nachyleniu. Jest to proces wspomagający, zwany w terminologii górniczej: transportem pomocniczym. Dzięki naszemu know-how, prawie 30-letniej praktyce oraz zdobytemu doświadczeniu we wszystkich typach kopalń głębinowych (z szybem pionowym, z pochylnią, w środowisku z zagrożeniem wybuchu metanu lub pyłu węglowego, w wyrobiskach nisko-profilowych, w bardzo agresywnych środowiskach górniczych) jesteśmy w stanie opracować projekty kompleksowych rozwiązań różnych typów systemów transportowych.

Efektem naszej pracy jest rozwiązanie transportu dołowego, które zapewnia klientowi szybki transport wszystkiego, co jest potrzebne w kopalni dla zapewnienia sprawnego i wydajnego procesu wydobycia. Dzięki naszemu rozwiązaniu klient otrzymuje zoptymalizowany system transportowy, w którym ma dokładny podgląd, ile jednostek transportowych pracuje w kopalni i gdzie się znajdują. Ważnym kryterium dla klienta jest również znaczna redukcja kosztów eksploatacji.