Rail

Transport torowy spągowy jest stosowany w poziomych wyrobiskach górniczych i tunelach, gdzie nachylenie nie przekracza 35 ‰ a profil wyrobiska jest większy niż 10m². Następnie stosowany może być na powierzchni w celu transportu osób i materiału. W przypadku, że wyrobisko górnicze i chodniki drążone są w poziomie a ich zakładana eksploatacja określana jest w latach, taki sposób transportu jest najefektywniejszy, najwydajniejszy i najekonomiczniejszy.