Monorail

System transportu podwieszanego jednoszynowego jest najbardziej efektywnym i najtańszym sposobem transportowania osób, materiału technologicznego i eksploatacyjnego w tunelach i wyrobiskach kopalnianych z ewentualnym wyjazdem na powierzchnię w nachyleniu do 30 stopni. Ten typ transportu jest w pełni niezależny i istnieje możliwość jego zastosowania w bardzo długich tunelach i chodnikach o zmiennych nachyleniach trasy bez konieczności zmiany konfiguracji całego zestawu transportowego. Do ciągnięcia ładunków można stosować zarówno linowe, jak i niezależne środki trakcyjne.