Spągoładowarki uniwersalne na podwoziu gąsienicowym

masa maszyny z osprzętem:
wysokość:
siła wzdłużna na czerpaku:
nachylenie wzdłużne wyrobiska przy pracy:

PSU9000-II

9 230 - 9 870 kg
1 203 - 1 358 mm
70 kN
-20°/+20°

PSU7000

7 000 - 8 500 kg
1 203 - 1 358 mm
50 kN
-20°/+20°

PSU10000

10 500 - 11 200 kg
1 211 - 1 585 mm
70 kN
-20°/+20°