Kabinler

Personel Nakliyatı

Madencilik kabinleri, maden galerilerinde minumum 8 m2 kesitli ve 30 ° 'ye kadar olan eğimlerde monoray ray hattı boyunca personel nakliyesi için tasarlanmıştır.

Personel nakliye kabinleri, kullanım amacına göre tasarlanıp üretilmektedir. Sıklıkla personel, kurtarma ekipleri, yaralılar ve son olarak yüksek hızlı nakliye için (25 km / saate kadar) kullanılan özel kabinlerdir. Ferrit portföyü temel olarak boyut, kapasite ve monoray rayı asma tipleri bakımından farklılık gösteren çeşitli kabin türlerini içerir. Taşıma kapasiteleri kabin başına 8 - 20 kişi arasında değişmektedir ve özel bağlantı rodları ile karşılıklı olarak birbirine bağlanabilir. Bunların sonucunda personel taşımacılığı için bir set oluşturabilir.

Kabinler, monoray hattı boyunca taşınabilir. Taşıma arabaları veya hidrolik taşıma kirişi NZH2/4 üzerine asılabilir. İkinci seçenek çok daha iyi bir çözüm sunmakta olup personel nakliyesi tamamlandıktan sonra malzeme nakliyesi için de kullanılabilir.

Çekme ekipmanı olarak, onaylı tipte bir monorayın kullanılması tavsiye edilir.

Kabinler değişken kapasite ve boyutlar için farklı hale getirilebilir, ayrı ayrı tasarlanabilir ve birleştirilebilir. Ferrit, personel nakliyesi için standart kabinlere ek olarak yaralı personelin taşınması için kurtarma ve ilk yardım kabinleri de tasarlamaktadır. Diğer bir özel tür, yüksek hızlı monoray DLZ210F-HS ile  madenlerdeki personelin güvenli ve yüksek hızla taşınması için üretilmiş kabinlerdir.