Kabiny

Kabiny

Kabiny pro přepravu osob po závěsné jednokolejové trati s nosným profilem I155 jsou určeny pro bezpečnou a rychlou přepravu osob na podzemní pracoviště s úhlem náklonu důlního díla do 30 stupňů.

Kabiny pro přepravu osob jsou navrženy a vyráběny s přihlédnutím k účelu jejich využití. Nejčastěji se jedná o kabiny pro přepravu pracovníků, záchranářů, raněných nebo v neposlední řadě kabiny speciální pro vysokorychlostní dopravu (až 25 km/h). V portfoliu naší firmy je několik typů kabin, které se liší zejména rozměry a způsobem zavěšení na pojezdové části dopravních prostředků. Dle možností na konkrétním pracovišti jsme schopni dodat kabiny pro 8 – 20 osob, které lze dále mezi sebou speciálními táhly propojovat a tak vytvořit vlakovou soupravu pro přepravu osob.

Kabiny jsou zavěšeny na závěsné dráze pomocí nosných vozíků, nebo prostřednictvím hydraulického zvedacího zařízení, které je možno po ukončení dopravy osob dále využít k přepravě materiálu.

K tažení souprav je možno použít schválené typy závěsných lokomotiv nebo jiných trakčních prostředků.

Kabiny lze na přání zákazníka individuálně navrhnout nebo libovolně kombinovat a tím docílit variabilních rozměrů a přepravních kapacit. Kromě standardních kabin pro přepravu osob nabízíme také speciální typy kabin, jako je kabina první pomoci KPPF01 pro šetrnou přepravu raněných v soupravách určených pro důlní záchranáře. Dalším typem speciální kabiny je kabina pro vysokorychlostní přepravu osob SKR01F, která splňuje podmínky bezpečné přepravy osob v dolech v soupravách s vysokorychlostní závěsnou lokomotivou DLZ210F-HS.