Ferrit'in son dönemde içerisinde yer aldığı ilginç çalışmalardan bir tanesi, Koyunağılı Maden Sahası'nda yer alan termik santrale linyit kömür besleme amaçlı yeraltı kömür sahası projesi Adularya'dır. Projenin tamamı Çek İhracat Bankası (CEB) tarafından finanse edilmiştir. İhracat garantisi ve sigorta şirketi tarafından sigortalanmıştır (EGAP). Bureau Veritas Çek Cumhuriyeti şirketi proje içerisinde bağımsız denetim otoritesidir. Projenin madencilik bölüm bedeli 77 mil. Eur 'dur ve şirket tarihinin en büyük sözleşmesidir.

FERRİT tüm madencilik ekipmanlarını eksiksiz bir şekilde teslim etmiş olup, tüm çalışma ekipleri ile başarılı işlere imza atmıştır. Gelecek yıllarda da benzer projeler içerisinde yer almak istemektedir.