Projekt Adularya

Projekty pod klucz

Jako bardzo interesujący projekt, który spółka FERRIT w ostatnim czasie realizowała, uznajemy budowę podziemnej kopalni węgla brunatnego z połączoną bezpośrednio elektrownią w Turcji, w regionie Koyunağılı Mining Area, Mihalıççık, prowincja Eskişehir. Cały projekt był finansowany za pośrednictwem Česká Exportní Banka, a.s. (ČEB) i ubezpieczony przez Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP). Jako niezależny organ kontrolny w ramach projektu działa spółka Bureau Veritas Czech Republic. Całkowita wartość projektu wynosi 77 000 000,00 EUR, przez co jest największym zamówieniem w historii firmy.

Spółka FERRIT w sposób należyty dostarczyła wszelkie urządzenia i wyposażenie kopalni. Wypracowaliśmy bardzo dobre i długotrwałe stosunki z naszymi podwykonawcami i w wielu przypadkach będziemy z nimi współpracować w zakresie kolejnych podobnych projektów w przyszłości.