DNK17 FERRIT UGMK

Kolový nakladač

Důlní nakladač kolový je určen k nakládání a přemisťování sypkých materiálů na krátké vzdálenosti na určená místa. Využití je zejména jak v nízkoprofilových podzemních dolech, tak ve velkých podzemních provozech včetně zakládání, těžby a ražení tunelů ve stavebnictví. Velikost lopaty určuje přepravní objem, a tím kapacitní možnosti a výkon nakladače.Pohyb nakladače zajišťuje dvojice náprav (přední, zadní) poháněná kardanovými hřídeli přes převodovku a hydrodynamický měnič, který je poháněn dieselovým spalovacím motorem. Zadní náprava je vertikálně výkyvná.

Funkce:

 • Hydraulické tlumení zvyšuje životnost nakladače automatickým zpomalením řízení, výložníku a lopaty těsně před mechanickým zastavením.
 • Okamžitý výsyp lopaty bez použití hydrogenerátoru, tzn. max. průtok hydraulické kapaliny z hydraulického válce proudí do nádrže - zkracuje čas pracovního cyklu.
 • Vibrace lopaty pro snazší vyprázdnění celého obsahu lopaty v případě přichycení zbylé horniny na její stěny.
 • Sdružené funkce výložník-lopata zkraucují čas pracovního cyklu díky paralelnímu využití obou funkcí najednou.
 • 3 režimy (pomalý, střední, rychlý) jsou vhodné pro začátečníky a během zaškolení obsluhy.
 • Uložení a zapamatování základní polohy lopata-výložník zkracuje pracovní a přepravní dobu, např. přepravní poloha, max. zvedání výložníku (lopaty) vzhledem k profilu atd.
 • Senzory úhlového snímání umožňují určit polohu výložníku, ramene a natočení stroje.
 • Snímač hmotnosti v lopat vypočítá okamžitou hmotnost, hmotnost pro daný interval a jejich součty.
 • Active Damping (aktivní tlumení lopaty a výložníku) zabraňuje vibracím stroje a tím zkracuje dobu přepravy.
 • Kickdown rychlejší provedení Y-cyklu při nakládání - zkracuje čas pracovního cyklu.
 • Fan Drive prodlužuje životnost motoru díky regulaci chlazení motoru (otáček ventilátoru) na základě jeho teploty.
 • Motorová brzda a systém Lock Up (uzamčení hydrodynamické spojky společně s aktivovanou motorovou brzdou) umožňuje zvýšit brzdný účinek motoru při jízdě v úklonu - zvyšuje životnost brzd.
 • Asistent jízdy z kopce automaticky udržuje stroj na požadované rychlosti při jízdě z úklonu – zvyšuje bezpečnost a zkracuje přepravní cyklus.
 • Automatický mazací systém automaticky maže všechny mazací body stroje ve zvoleném intervalu – zvyšuje životnost stroje.
 • Autonomní hasící systém automaticky automaticky detekuje nadměrnou teplotu nebo požár v určených místech stroje a příp. aktivuje hašení – zvyšuje bezpečnost.
 • Měřící lišta umožňuje jednodušší přístup k měřícím místům, kdy měří hydraulický tlak z jednoho místa pro servisní účely - zkracuje čas při servisních pracích.
 • Vyvýšená pozice baterie zabraňuje vniknutí vody do baterie a její zničení, popř. poškození el. systému stroje – zvyšuje životnost stroje.
 • ROPS / FOPS kabina* kabina je konstruovaná a certifikovaná jako ochranná konstrukce ROPS/FOPS – zvyšuje bezpečnost.
 • Automatický systém odbrzdění stroje přes tažný hák při odtahu z nebezpečného prostoru.

Volitelná výbava:

 • Uzavřené provedení kabiny.
 • Klimatizace a topení.
 • Rádio s USB.
 • Plnící pumpa hydraulické nádrže.
 • Mobilní registrační zařízení "MUR-T".
 • Dálkové ovládání s přenosem obrazu.
 • Stop chladiče zastaví ventilátory chladičů na určitý časový interval, např. v úsecích s výskytem velkého množství vody - zabraňuje poškození chladičů.
 • Kamerový systém.
 • Připraveno na autonomní systém ovládání stroje.

Specifikace

nosnost lžíce:
17 000 ±2 % kg
rozměr (d-š-v):
11,1 x 3,15 x 2,85 m
vnitřní poloměr otáčení:
3 550 mm
vnější poloměr otáčení:
7 350 mm
provozní hmotnost:
48 000 ±5 % kg
výkon motoru:
295 kW

*Uvedené technické údaje jsou pouze informativní a lze je upravit dle požadavků zákazníka. Kontaktujte našeho zástupce pro více informací a na míru šité řešení.

Mám zájem