Mechanizované výztuže

Mechanizované výztuže

Výroba

Ferrit je zkušeným výrobcem důlních mechanizovaných výztuží se zaměřením na strmé sloje, hrubé sloje s vypouštěním nadstropu na přední nebo zadní dopravník a v případě potřeby i výztuží lavicových na hrubší nebo tenké sloje. Vzhledem k dostatečným kapacitám konstrukčních a technologických pracovníků jsme schopni výztuž navrhnout tzv. na míru zákazníka, následně ji vyrobit a certifikovat dle EN-1804-1, 2 a 3.

Repase

Ferrit je schopný zhodnotit starší, déle používané výztuže zákazníka, doplnit základní dokumentaci, provést pevnostní analýzu a na základě této analýzy navrhnout úpravy a takto upravenou výztuž znovu certifikovat.

Návrh

Na základě technické specifikace a rozměrů sloje je Ferrit schopen navrhnout celý technologický komplex, to znamená mechanizované výztuže, stěnový dopravník, odtěžbový dopravník, kombajn, elektrovybavení a hydraulickou stanici. Takový mechanizovaný komplex dokáže ve spolupráci s kooperujícími firmami dodat.

Pevnostní analýzy

Ferrit používá pro modelování, pevnostní analýzy, metodou konečných prvků a tvorbu výrobní dokumentace 3D program SOLID WORKS.