NZD600/900

Pozemní ozubnicová dráha

NZD600/900 je možno používat nejen pro přepravu nákladu a materiálu, ale také pro přepravu částí kombajnů, hřeblových dopravníků, mechanických výztuží a dalších materiálů o vysokých hmotnostech. Pojezdová kolej (U profil) je umístěna na podloží a zajišťuje přepravní prostředek proti sjetí nebo převrácení. Sklon důlních děl nesmí převýšit 30° podélně a 10° v příčném sklonu.

NZD600/900

Specifikace

max. úklon tratě:
± 30 °
rozchod koleje:
600, 650, 900 mm
poloměr obloukových sekcí v horizontální rovině:
4 m
poloměr obloukových sekcí ve vertikální rovině:
22 m

*Uvedené technické údaje jsou pouze informativní a lze je upravit dle požadavků zákazníka. Kontaktujte našeho zástupce pro více informací a na míru šité řešení.