KPPF01

Zařízení pro záchranáře

Kabina první pomoci je určena pro přepravu nemocných nebo zraněných osob s doprovodem na schválených typech drah s profilem I155 v důlním díle s min. profilem 8 m² do max. úklonu ±30°. Kabinu je možné používat jen do max. úklonu, schváleného pro použitý brzdný a tažný prostředek. K tažení souprav je možno použít schválené typy závěsných zařízení. Kabina je vybavena výsuvnou plošinou s nosítky. Nosítka jsou zavěšena na závěsech, které pohlcují rázy při transportu, je tak zajištěn šetrný transport raněného s poraněnou páteří.