Kontejnery

Kontejner

Kontejnery různých typů slouží pro dopravu jakéhokoliv druhu materiálu v podzemních důlních dílech nebo na povrchu po závěsné jednokolejové nebo pozemní kolejové trati. Pomocí standardizovaných verzí kontejnerů mohou být přepravovány technologické materiály jako například komponenty důlní obloukové výztuže, dále pak sypké hmoty, výbušniny nebo pohonné hmoty a podobně. Na přání zákazníka lze dodat odvozené nebo účelově navržené varianty těchto kontejnerů.

Nosnosti jednotlivých typů kontejnerů se pohybují od 0,35 po 14 tun.

Kontejnery jsou pro dopravu po závěsné dráze zavěšovány buď na klasické nosné vozíky nebo na transportní zařízení.