DLZA90F

Lokomotiva závěsná akumulátorová

Důlní lokomotiva závěsná akumulátorová typu DLZA90F je trakční prostředek určený pro přepravu vlakové soupravy po jednokolejové závěsné dráze v horizontální rovině a v úklonech do 30 stupňů.

Lokomotiva se skládá z několika základních částí, a to ze dvou kabin řidiče, zdrojové části zavěšené na hydraulickém transportním zařízení TZH4/8F-ZA, pomocné části zavěšené pomocí nosných vozíků a dvou až šesti hnacích jednotkek, které jsou vzájemně propojeny spojovacími táhly. Mezi kabiny řidiče a zdrojovou část, popř. pomocnou část se mohou vřadit různá přídavná zařízení.

DLZA90F

Specifikace

výkon motoru:
8 x 7,5 kW
počet hnacích jednotek:
4
max. rychlost:
7,2 km/h
max. tažná síla:
120 kN

*Uvedené technické údaje jsou pouze informativní a lze je upravit dle požadavků zákazníka. Kontaktujte našeho zástupce pro více informací a na míru šité řešení.

Mám zájem