Zvedací zařízení

Pro manipulaci a transport

Pro manipulaci a transport břemen, technologického materiálu a osob po závěsné jednokolejové trati s nosným profilem I155 jsou využívána různá transportní zařízení poháněná ručně, pneumaticky nebo hydraulicky.

Veškerá tato zařízení jsou konstruována na bázi nosných vozíků minimální nosnosti 4 tuny. Kombinací rozličných typů konstrukcí a technických řešení spojování částí zařízení jsme schopni nabídnout transportní zařízení s nosností od 3,2 do 40 tun. Jednotlivé podskupiny jsou mezi sebou propojeny speciálními táhly.

Pro manipulaci s břemeny slouží různé typy motorů a to jak rotačních, tak přímočarých, které pomocí speciálního nosného řetězu zvedají nebo spouštějí břemena. Přesun naložených břemen je prováděn pomocí nosných vozíků s tažným prostředkem autonomním nebo lanovým.

Konstrukce všech typů transportních zařízení odpovídá technickým možnostem závěsné dráhy.