Przecinarki dołowych łukowych obudów

Urządzenia od renowacji oraz likwidacji obudowy chodnikowej

Przecinarki dołowych łukowych obudów typów SK1 i ST1 są urządzeniami przeznaczonymi do dzielenia stalowych profilów dołowej obudowy łukowej o wielkości maks. 34 kg/m różnych profili. Przecinarka składa się z ramy na podwoziu szynowym z rozstawem 600 – 900 mm (zgodnie z zamówieniem klienta) i mechanizmu tnącego. Mechanizm tnący, składający się z dwóch siłowników hydraulicznych ze stałym i ruchomym nożem, jest umieszczony w górnej płycie ramy. Ruchomy nóż porusza się w bocznych prowadnicach z otworem profilowym przeznaczonym do włożenia materiału, który ma być cięty.