Zajezdnia

Projekty pod klucz

Kopalniane zajezdnie są integralną częścią wszystkich podziemnych systemów transportu, kiedy na środkach transportowych z powodu układu podziemnych stanowisk pracy nie może odbywać się codzienna kontrola i uzupełnianie cieczy eksploatacyjnych. Zajezdnia podziemnych środków transportu musi odpowiadać przepisom prawa w kraju, w którym jest wykorzystywane i potrzebom użytkownika. Nasza firma zapewni projekt zajezdni i magazynu substancji palnych lub stacji do ładowania w oparciu o wymagania klienta, włącznie z projektem wyposażenia i wszelkich koniecznych urządzeń, do których należy m. in.:

  • Stacja paliw z ręcznym, pneumatycznym lub elektrycznym napędem,
  • Urządzenia kontrolne i pomiarowe do mierzenia emisji, siły uciągu i hamowania i nastawiania elementów elektronicznych środków transportowych
  • Narzędzia, elementy i technika manewrowa do wykonywania czynności serwisowych
  • Oświetlenie
  • Stacja do ładowania akumulatorów
  • Wysokociśnieniowe urządzenia do czyszczenia maszyn
  • Jednostki chłodzące i wentylacyjne
  • Pompy szlamowej