Důlní depo

Projektová činnost

Důlní depa jsou nedílnou součástí všech podzemních dopravních systémů, kdy na trakčních prostředcích z důvodu koncepce podzemních pracovišť nemůže být prováděna denní kontrola a doplňování PHM na povrchu. Depo podzemních přepravních prostředků musí odpovídat legislativě v zemi použití a potřebám provozovatele. Naše firma zajistí na základě podkladů zákazníka projekt depa a skladu hořlavin nebo nabíjecí stanice včetně návrhu vybavení a veškerého potřebného zařízení, mezi něž patří zejména:

  • čerpací stanice paliva s ručním, pneumatickým nebo elektrickým pohonem;
  • kontrolní a měřicí přístroje pro měření emisí, tažné a brzdné síly a seřizování elektronických prvků trakčních prostředků;
  • nářadí, přípravky a manipulační technika pro provádění servisní činnosti;
  • osvětlovací technika;
  • nabíjecí stanice akumulátorů;
  • zařízení pro vysokotlaké čištění strojů;
  • chladicí a ventilační jednotky;
  • kalová čerpadla.