MPD24F

Trasa podwieszona

Kolejki podwieszane MPD24F, MPD24F-110 i MPD24F-120 są przeznaczone do transportu materiałów i osób w wyrobisku kopalnianym o profilu min. 8m2  z maksymalnym nachyleniem ± 30°.

Wyrobisko kopalniane może zostać wybudowane w pierwotnej skale nośnej lub z betonową obudową, żużlobetonową, panelową lub kotwową, najczęściej jednak stalową łukową.

Po kolejkach podwieszanych MPD24F, MPD24F-110 i MPD24F-120 można transportować zestawy ciągnione przez środek transportowy z własnym napędem lub za pomocą liny i kołowrotu. Urządzenie ciągnące maszynowe musi być dopuszczonego typu. Wszystkie urządzenia eksploatowane na kolejkach podwieszanych MPD24F, MPD24F-110 i MPD24F-120 muszą pod względem swoich parametrów odpowiadać parametrom tych kolejek.

MPD24F

Specyfikacja

min. promień łuków poziomych:
4 m
min. promień łuków pionowych:
8 m
maks. nachylenie trakcji:
± 30°
maks. prędkość transportu:
2 m/s

*Podane dane techniczne mają jedynie charakter informacyjny i mogą być modyfikowane zgodnie z wymaganiami klienta. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, aby uzyskać więcej informacji i dostosować rozwiązanie.

Jestem zainteresowany