Urządzenia kontrolne i pomiarowe

Urządzenia kontrolne i pomiarowe

Bardzo ważną czynnością w kopalniach dołowych jest przeprowadzanie profilaktycznych kontroli, regulacji urządzeń oraz monitoringu pracy zestawów transportowych, które są niezbędne głownie do obniżenia czasu postoju maszyn oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w kopalni. Oferujemy urządzenia pomiarowe KPBTS, KPBV4, KPBV5, MRC1 i inne, które są przeznaczone do pomiaru siły uciągu i hamowania bądź kontroli nastawionej wartości obrotów wyzwalających urządzenia odśrodkowego odpowiedzialnego za zabezpieczenie lokomotyw przed przekroczeniem nastawionej prędkości oraz pomiaru czasu zadziałania awaryjnego systemu hamulcowego maszyn i urządzeń eksploatowanych na trasach kolejek podwieszanych. Analizator spalin TESTO 330 stosuje się do prowadzenia kontroli emisji spalin. Urządzenie pomiarowe MVO1 służy do kontroli obrotów wyzwalających ograniczników prędkości na wózkach hamulcowych.

Podstawowe elementy monitoringu pracy zestawów transportowych są w każdym urządzeniu transportowym, gdzie można na wyświetlaczu wyszukać odpowiednie parametry pracy maszyny. Przy pomocy zastosowanych systemów można prowadzić ciągły monitoring maszyn na podstawie, których użytkownik pozyska kompleksowy przegląd o czasie pracy maszyny, postojach oraz niezbędnych informacji na temat logistyki w transporcie. Wszystkie parametry można wykorzystać podczas planowania nowych systemów transportu, oceny ich opłacalności oraz zaproponowanie odpowiedniej kombinacji systemów transportu.