Kontrolní a měřicí přístroje

Kontrolní a měřicí přístroje

Důležitou činností v dolech je provádění preventivních kontrol, seřizování strojů a monitoringu provozu dopravních souprav, která jsou nezbytná zejména pro snížení prostojů a zvýšení bezpečnosti práce v dolech. Nabízíme kontrolní přístroje KPBTS, KPBV4, KPBV5, MRC1 a další, které jsou určeny ke zkoušení brzdné a tažné síly zařízení nebo pro kontrolu, nastavování vypínacích otáček odstředivého regulátoru a měření reakční doby sepnutí nouzového brzdného systému strojů a zařízení provozovaných na závěsných drahách. Analyzátor spalin TESTO 330 se používá k provedení kontroly předepsaných hodnot emisí. Kontrolní přístroj MVO1 slouží ke kontrole vypínacích otáček omezovače rychlosti brzdných vozíků.

Základní prvky monitoringu provozu dopravních souprav jsou v každém trakčním dopravním prostředku, kde lze na displeji vyhledat potřebné údaje o provozu stroje. Pomocí uvedených systémů lze provádět průběžný monitoring provozu trakčních prostředků, na jehož základě získá uživatel téměř komplexní přehled o dobách provozu, prostojích objektivních i subjektivních a následně přijmout potřebná opatření v oblasti logistiky. Veškeré podklady lze využít při plánování zavádění nových dopravních systému, posouzení jejich rentability a navržení správné kombinace dopravních systémů.