Těžební firmy stále častěji využívají inovace v oblasti dig. technologií a strojů s elektr. pohonem

Těžební firmy stále častěji využívají inovace v oblasti dig. technologií a strojů s elektr. pohonem
19. 8. 2022

Globální těžební společnosti snižují svou závislost na fosilních palivech a snižují emise uhlíku díky inovacím v oblasti těžebních zařízení poháněných elektřinou a bateriemi.

Bateriový a elektrický pohon

Bateriová elektrická vozidla (BEV) jsou hlavní možností provozní dopravní infrastruktury
s dlouhou životností a spolu s digitálními inovacemi v oblasti monitorování, údržby, bezpečnosti pracovníků, digitálního partnerství atd. pomáhají dolům prokázat jejich nulovou uhlíkovou bilanci.

Elektrifikace bude mít největší dopad na hlubinné doly, protože bez škodlivých výfukových plynů z dieselových motorů a tepla, které takto poháněná zařízení produkují, by doly nepotřebovaly nesmírně nákladnou ventilační a chladicí infrastrukturu. Důležitým vedlejším přínosem je zvýšená ochrana pracovníků před nadměrným teplem a špatným ovzduším.

Současné lithium-iontové baterie využívají elektrolyt, který se vyrábí převážně z etylenkarbonátu. Přestože je elektrolyt navržen tak, aby dodával stabilitu anodě i katodě, je hořlavý a vyvolává obavy z požárů baterií a následného toxického zplodin.

Společnosti však provádějí výzkum zaměřený na výrobu bezpečnějších pevnolátkových baterií, které využívají nehořlavý skleněný elektrolyt, jenž bude mít delší životnost cyklu (životnost baterie) s vysokou objemovou hustotou energie a vysokými rychlostmi nabíjení a vybíjení - ideální pro uzavřené podzemní pracovní prostředí.

Baterie s vyšším výkonem

Takovýto vývoj vysoce výkonných baterií pomůže usnadnit cestu k vyšší automatizaci a elektrifikaci dolů, což usnadní a zlevní těžbu při zachování kvality rudy a podpoří růst trhu s elektrickými zařízeními a následně i trhu
s důlními zařízeními poháněnými bateriemi.

V současné době se navrhují důlní stroje, které mohou využívat palubní a vzdálenou analýzu dat a statistické techniky k předvídání stavu zařízení a vytváření plánů údržby přesně na čas.

Mohou mít také nainstalována zařízení, která dokáží měřit objem rudy dostupné v zemi pomocí vyvrtaných vzorků jádra a analyzovat složení oproti uloženým datům, čímž se zkrátí čas strávený prohlídkou čelby a jádra.

Analýza důlních operací

Neexistuje prakticky žádný aspekt podzemních a povrchových důlních provozů, který by nebyl analyzován s cílem posoudit, zda lze fosilní paliva nahradit elektřinou pro napájení všech činností. V současné době je všeobecně známo, že baterie a elektrická energie snižují emise skleníkových plynů, ale existují i další velké výhody.

Náklady na větrání prudce klesají, protože u strojů poháněných bateriemi nebo elektřinou je zapotřebí přibližně o 40-50 % méně větrání než u strojů poháněných naftou. Nižší jsou také celkové nároky na chlazení, menší hlučnost a nižší náklady na údržbu, protože bateriová vozidla mají ve srovnání
s dieselovými systémy výrazně méně dílů.

Elektrické a bateriové stroje Ferrit´s

Výzkum a vývoj společnosti Ferrit pracuje na novém konceptu baterií, který bude použitelný nejen pro zařízení a stroje vlastní značky, ale mohl by být prodáván jako samostatný produkt jiným výrobcům důlních zařízení a také těm společnostem, které již mají ve svém inventáři stroje a zařízení poháněné bateriemi.

Elektrické a bateriové prostředky pro dopravu se stale více rozšiřují, na ekologickou energii jezdí statisíce osobních a nákladních automobilů, autobusů, terénních vozidel, a dokonce i některé lodě a meziměstské a příměstské železnice. Společnost Ferrit plánuje zůstat na špici tohoto fenoménu tím, že bude investovat do udržitelného výzkumu a vývoje pro všechny své budoucí výrobky a služby.

Další články