Drtiče univerzální DUF1, DUF2 jsou určeny pro drcení uhlí a kamene do pevnosti 130 MPa. Umisťují se na důlní chodbě do tratě sběrného hřeblového dopravníku. Drtič je sestaven z několika hlavních částí, které jsou vzájemně sešroubovány. Vstupní a výstupní část je přírubově připevněna na střední část, ve které je v ložiskových domcích uložen drtící buben se setrvačníkem. Polohu drtícího bubnu lze ve vertikálním směru seřídit a tím nastavit kusovitost drceného materiálu. Drticí buben je osazen drtícími dláty, která jsou po opotřebení vyměnitelná. Poháněcí elektromotor je umístěn na výstupní části drtiče. Je zajištěna možnost montáže pohonu s motorem z pravé, nebo levé strany (při pohledu na drtič ve směru pohybu dopravovaného materiálu) podle konkrétní potřeby v dole.