DLP140F

Lokomotiva pozemní

Důlní lokomotiva pozemní DLP140F je určena pro přepravu materiálu nebo osob v horizontálních důlních dílech po kolejových trasách s rozchodem 550–900 mm s max. úklonem tratě do 35 ‰.

Lokomotiva je rozebíratelná na tři hlavní montážní celky k usnadnění její přepravy na důlní pracoviště. Ovládání lokomotivy se provádí z kabiny, která je vybavena ovládacími, kontrolními a bezpečnostními prvky a přístroji sloužícími k jejímu bezpečnému ovládání. Provedení kabiny zaručuje obsluze dobrý výhled na trať a spolehlivou ochranu před úrazem a nepříznivými vnějšími vlivy.

DLP140F

Specifikace

výkon motoru:
104 kW
max. tažná síla:
40 kN
rozchod kol:
550, 600, 620-630, 750, 900 mm
celková hmotnost:
15,5 t

*Uvedené technické údaje jsou pouze informativní a lze je upravit dle požadavků zákazníka. Kontaktujte našeho zástupce pro více informací a na míru šité řešení.

Mám zájem