PLP130F

Lokomotiva pozemní

Povrchová lokomotiva pozemní typu PLP130F je určena pro přepravu materiálu nebo osob po horizontální nebo úklonné kolejové trati o rozchodu 600–900 mm, jejíž úklon nepřesáhne hodnotu ±35 ‰.

Lokomotiva je rozebíratelná na tři hlavní montážní celky k usnadnění její přepravy na pracoviště, a to na kabinu, střední díl lokomotivy (motorovou část a plošinu pomocné obsluhy) a přední závaží. Ovládání lokomotivy se provádí z kabiny, která je vybavena ovládacími, kontrolními a bezpečnostními prvky a přístroji sloužícími k jejímu bezpečnému ovládání. Provedení kabiny zaručuje obsluze dobrý výhled na trať a spolehlivou ochranu před úrazem a nepříznivými vnějšími vlivy.

PLP130F

Specifikace

výkon motoru:
95 kW
max. tažná síla:
40 kN
rozchod kol:
750 mm
celková hmotnost:
14,5 t

*Uvedené technické údaje jsou pouze informativní a lze je upravit dle požadavků zákazníka. Kontaktujte našeho zástupce pro více informací a na míru šité řešení.

Mám zájem