Brzdné vozíky

Brzdné vozíky

Brzdný vozík typu Bts nebo BT30 je mechanicko-hydraulické samonosné autonomní havarijní brzdné zařízení s plynulým brzdným účinkem, určené pro zajišťování dopravované soupravy v úklonných důlních dílech a tunelech při provozu na závěsné jednokolejové dráze, ukotvené na vybudované důlní výztuži, popř. svornících s vyhovující únosností. Používá se především pro účely speciální dopravy břemen nadměrných hmotností při dopravě tažným lanem, závěsnou lokomotivou nebo jiným trakčním prostředkem.