Systemy do transportu aparatury energetycznej

Systemy do transportu aparatury energetycznej

Systemy do przemieszczania zespołów energomaszynowych zapewniają przemieszczanie całego systemu elektrycznego zasilania stanowiska pracy jednocześnie z uwzględnieniem postępu prac na danym stanowisku pracy. Z reguły są podwieszone na technologicznej kolejce podwieszanej, a system przemieszczania zapewniają dodatkowe silniki hydrauliczne lub bezpośrednio maszyna robocza, do której system można podłączyć. Dzięki temu cały kompleks maszyn jest skonfigurowany w bezpośredniej bliskości stanowiska pracy w sposób jasny i niezmienny, przez co obniża się straty czasu na przemieszczanie się urządzeń technologicznych i podnosi się efektywność przy jednoczesnym obniżeniu ilości obsługującego personelu. Systemy zawierające ramy do umieszczenia różnych typów i rodzajów sprzętu technicznego transformacyjnego, łączącego i sterującego, w których można bezpiecznie umieścić i zamocować wszelkie niezbędne skrzynie i urządzenia w wersji wykonania Ex. Częściami systemu są również elementy do bezpiecznego umieszczania kabli wysokiego i niskiego napięcia. Na podstawie Państwa potrzeb i wymagań jesteśmy w stanie zaproponować konkretne rozwiązanie, które opracujemy, wyprodukujemy i dostarczymy.