Systémy pro převoz energovlaků

Systémy pro převoz energovlaků

Systémy pro přesuny energovlaků zajišťují přesun celého systému elektrického napájení pracoviště současně s postupem tohoto konkrétního pracoviště. Zpravidla jsou zavěšeny na technologické závěsné drážce. Systém posuvu zajišťují buď přídavné hydraulické motory, nebo přímo pracovní stroj, ke kterému lze systém připojit. Tím je celý komplex strojů v bezprostřední blízkosti pracoviště jasně a neměnně konfigurován, čímž se sníží ztrátové časy na přesuny technologického zařízení a zvýší produktivita při současném snížení obsluhujícího personálu. Systémy obsahují rámy pro umístění různých typů a druhů transformační, spínací a ovládací techniky, do kterých lze bezpečně umístit a zafixovat veškeré potřebné skříně a zařízení v provedení Ex. Dále jsou součástí systému prvky pro bezpečné umístění kabelů vysokého i nízkého napětí. Na základě potřeb a požadavků zákazníka jsme schopni nabídnout konkrétní řešení, které zpracujeme, vyrobíme a dodáme.