Monitorovací systémy pro důlní zařízení pomáhají, aby stroje pracovaly lépe a vydržely déle

Monitorovací systémy pro důlní zařízení pomáhají, aby stroje pracovaly lépe a vydržely déle
20. 10. 2022

Digitalizace celosvětových těžebních provozů a strojů zajišťuje, že odvětví směřuje k větší udržitelnosti a efektivitě.

Pro řízení výroby, oprav a údržby zařízení a zajištění bezpečného provozu dolů využívá většina dolů plány řízení a softwarové systémy.

Systémy na klíč

Pro zajištění podrobného přehledu o zásobách kritických dílů, nástrojů a zařízení jsou tato řešení často nabízena jako systémy na klíč. Umožňují společnostem identifikovat úzká místa procesů a rychle lokalizovat majetek, který se mohl ztratit a brání plynulosti procesů.

S využitím těchto řešení lze snížit mzdové náklady, neplánované náklady na správu aktiv, audity zásob, ztráty způsobené krádežemi, duplicitními nákupy a skluzy v časovém plánu způsobené problémy s dostupností materiálu.

Další vývoj od statického sběru dat ze strojů

Společnost Ferrit Electric spolupracuje s partnery poskytujícími monitorování IT infrastruktury a důlního IT, které jde nad rámec pouhého sledování statistik stavu základních IT a síťových zařízení. Její nejnovější produkt, "Datalogger", zařízení ve stylu černé skříňky, které lze instalovat na důlní zařízení, poskytuje okamžitě dostupná provozní data, a to buď prostřednictvím kabelových, nebo bezdrátových sítí.

Jedná se o zařízení pro shromažďování a ukládání provozních a chybových údajů z důlních strojů, které jsou nezávislé na vlastním elektronickém systému zařízení. Veškerá data zaznamenává na vlastní vestavěné úložiště bez ohledu na stav stroje, na kterém je instalováno.

Veškeré shromážděné informace lze využít k doladění provozních, údržbových a výměnných plánů na dálku, místo aby bylo nutné vynakládat vysoké mzdové náklady na objíždění dolu a zastavování stroje za účelem ručního sběru dat.

Má vlastní zdroj energie, díky čemuž je schopen nezávislého provozu po dobu více než 60 hodin. To umožňuje načítání dat stažením přes bezdrátovou síť nebo fyzicky přes port USB, a to i v případě, že je hostitelský počítač poškozený nebo bez napájení.

Datalogger zaznamenává data nepřetržitě a zpřístupňuje je jak v režimu online, kdy vysílá datový tok v reálném čase po síti, tak v režimu offline, kdy odesílá data pouze tehdy, když je v dosahu bezdrátové sítě.

Má obvyklé vstupní moduly pro připojení různých strojů (RS485, CAN) a v závislosti na aplikaci lze přidat další. Má procesor a zařízení pro ukládání dat a porty LAN, CAN, USB a WiFi pro výstupní komunikaci. Uložená data lze použít pro nejrůznější diagnostiku strojů a analýzy provozního stavu, nezávisle na shromážděných datech uložených na kartě SD v mateřském stroji.

Systém má webové rozhraní pro sběr a přenos dat přímo do stroje nebo jej lze nastavit tak, aby data odesílal po síti do vyhodnocovacího softwaru, což je další produkt společnosti Ferrit pro specializovanou analýzu a vyhodnocování dat. V případě nehody lze datalogger ze stroje vyjmout a data stáhnout ručně v bezpečném prostoru.

Servis 4.0

Petr Gregor, ředitel společnosti Ferrit Electric, vysvětluje koncept Service 4.0: "Rozhodli jsme se pro nový přístup, který by zákazníkům pomohl porozumět provozním údajům důlních strojů, a "Datalogger" je jedním z výsledků. Jedná se o samostatnou jednotku, kterou lze instalovat do různých strojů, která pracuje nezávisle a shromažďuje data po celou dobu, i když je stroj zastaven," říká.

"Chtěli jsme ho uvést na trh jako součást dalšího kompletního řešení, které nazýváme 'Service 4.0'. Jedná se o rodinu produktů, jejíž součástí je i Datalogger. Před touto koncepcí se veškerá provozní data ukládala do vestavěné elektroniky stroje, odkud se pak musela stahovat k analýze. Datalogger umožňuje vzdálené načítání všech dat prostřednictvím bezdrátové sítě nebo fyzického připojení.

Služba Service 4.0 byla vyvinuta tak, aby společnost Ferrit mohla svým zákazníkům pomáhat při vytváření dlouhodobých plánů údržby jejich strojů na základě analýzy dat shromážděných na dálku dataloggerem, čímž se zajistí, že zákazník bude mít i nadále přístup k datům shromážděným strojem, říká Gregor. "Právě tato analýza poskytuje našim zákazníkům vodítko ohledně stavu všech zařízení s nainstalovaným dataloggerem.

"Zařízení "sděluje" síti svůj stav a další prvky vyhodnocovacího softwaru systému Service 4.0 analyzují přijatá data a poskytují je obsluze, která může rozhodnout, jaká opatření je třeba přijmout. Stroj hlásí blížící se poruchu, která může být odstraněna dříve, než k ní dojde? Hlásí, rovněž že vše funguje v pořádku? Jak dlouho je v nepřetržitém provozu? apod." říká.

"Tyto a stovky dalších údajů se shromažďují, analyzují a v průběhu času zpřesňují, aby se zlepšila provozní výkonnost a náklady, udržitelnost a životnost."

Zařízení od Ferrit Electric pro záznam dat a softwarové prvky systému Service 4.0 se nadále vyvíjejí, protože společnost hledá partnery, kteří by se podíleli na jeho zavádění, instalaci a testování v ostrém provozu. Pevně věří, že její zákazníci a trh s důlními zařízeními toto komplexní řešení pro monitorování důlních zařízení uvítají.

Další články